Forster Központ

Régészet, műemlékvédelem, műtárgyfelügyelet, feltárás, tudományos kutatás és összegzés, védések előkészítése, dokumentálás, nyilvántartás, állami tulajdonú kastélyok, paloták, várak, történeti parkok vagyonkezelése, fejlesztése, bemutatása, üzemeltetése, európai uniós és hazai finanszírozású projektek megvalósítása, a hazai világörökségi helyszínekkel kapcsolatos feladatok ellátása – mindez együtt a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ.  A magyar örökségvédelem egyes számú letéteményese, amely névadójához, a jogvégzettségű művészeti íróhoz, a Magyar Tudományos Akadémia és a főrendiház tagjához, báró Forster Gyulához (1846 – 1932) hűen szakmai irányítóként vesz részt örökségi értékeink védelmében, megőrzésében, helyreállításában, fenntartható fejlesztésében. 
 
A Forster Központ a kulturális örökség védelméért felelős központi hivatalként, a Miniszterelnökség háttérintézményeként a nemzeti örökségi értékeket kezelő, a kulturális örökségvédelem területén egyes, hatósági feladatokat ellátó, tudományos kutató és szolgáltató intézmény, amely részt vesz a régészeti örökség védelmével, illetve a műemlékvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásában. Ennek keretében végzi többek között a régészeti lelőhelyek, valamint a műemléki értékek felkutatását, nyilvántartásba vételét, illetve védetté nyilvánításának, illetve a védettség megszüntetésének előkészítését. Kiemelt feladata a nagyberuházásokhoz kapcsolódó régészeti előkészítése, ennek keretében az előzetes régészeti dokumentáció elkészítése és koordinációja.
 
A Műtárgyfelügyeleti Iroda gyakorolja a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági feladatokat, a Nyilvántartási Iroda vezeti a kulturális örökség elemeivel kapcsolatos közhiteles hatósági nyilvántartást.
 
Az intézmény feladata a vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú épített örökségi értékek: kiemelt műemlékek, műemlékegyüttesek, műemléki értékek és régészeti lelőhelyek, berendezések, gyűjtemények fenntartása, fejlesztése, hasznosítása, üzemeltetése. Tevékenységi köre a közelmúltban kibővült, immár nemcsak a már korábban is vagyonkezelésében lévő történeti helyszínekre, hanem újabb, tizenkilenc, állami tulajdonú műemlékegyüttesre dolgoz ki olyan Európai Uniós és hazai finanszírozású projekteket, amelyek lehetővé teszik, hogy az épületek, parkok megújuljanak, és megőrizve kulturális, történeti értékeiket élettel teljenek meg. 
 
A Forster Központ munkájának része Magyarország világörökséggel, valamint a kulturális örökséggel összefüggő nemzetközi feladatok ellátása.
 
Nagy múltú tudományos gyűjtemények fenntartója a Forster Központ, amely folytatja a jogelődök munkáját a kulturális örökséggel kapcsolatos dokumentumok gyűjtése és feldolgozása terén. Szolgáltató tudományos intézményként pedig biztosítja, hogy a száznegyven éves múltra visszatekintő könyvtár, tervtár, tudományos irattár és fotótár minden állami- és magánszereplő számára szabadon látogatható legyen.
 
Elérhetőségeink:
 
Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ
1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.
Telefon: +36 1 225 4800
Fax: + 36 1 225 4900

Információ

Nyitvatartás:
 
Hétfő: Zárva
Kedd: 10:00-16:00
Szerda: 10:00-16:00
csütörtök: 10:00-16:00
Péntek: 10:00-16:00
Szombat: 10:00-16:00
Vasárnap: 10:00-16:00
 
Pénztárzárás és utolsó csoport indulása 16:00.
 
Belépőjegyek:
Felnőtt: 2000 Ft/fő
Kedvezményes: 1000 Ft/fő 
Családi: 4000 Ft
Fotójegy: 500 Ft
 
Elérhetőségek:
Ozorai Várkastély
7086 Ozora
Várhegy utca 1.
Telefon: +36 74 498 652